สอบถามเพิ่มเติม


6 วิธีที่ผู้ผลิตสามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานทางอุตสาหกรรม​

ค่าใช้จ่ายทางพลังงานสามารถเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสำคัญสำหรับผู้ผลิตประตูอุตสาหกรรมทุกขนาด และทุกรูปแบบ ขบวนการของคุณอาจจะต้องใช้จำนวนพลังงานมหาศาลเพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการทำความร้อน, ความเย็น, แสงไฟ  และอื่นๆ การลดค่าใช้จ่ายทางพลังงานสามารถปรับปรุงส่วนสำคัญ และนำไปสู่กำไรที่เพิ่มมากขึ้น หากคุณไม่มีแผนกลยุทธ์ในการประหยัดพลังงาน ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นปฏิบัติ และนี่คือ 6 วิธีในการลดค่าใช้จ่ายพลังงานทางอุตสาหกรรมในการผลิต เพื่อทำให้โรงงานผลิตใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงในการดำเนินการ

1. พัฒนาทีมจัดการพลังงานหนึ่งในเหตุผลหลักของความผิดพลาดในการประหยัดพลังงานคือ การที่ไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าใครมีหน้านี้ในการจัดการภาระหน้าที่นี้ พัฒนาทีมจัดการพลังงานโดยดึงตัวแทนมาแต่ละแผนก เลือกคนที่มีแรงจูงใจในการรักษาค่าใช้จ่ายให้ต่ำอยู่แล้ว หรือสร้างเงินโบนัสขึ้นมาตามจำนวนของพลังงานที่ทีมได้ประหยัด เมื่อช่วยกัน พวกเขาจะสามารถทำงานเพื่อติดตามการใช้พลังงานทั้งโรงงาน และมีวิธีนำไปปฏิบัติเพื่อลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์

2. จัดการการตรวจสอบพลังงานการตรวจสอบพลังงานสามารถปฏิบัติได้ภายในสถานที่โดยใช้หนังสือแนะนำในการตรวจสอบพลังงาน และจากการช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญของโรงงาน อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้โรงงานมองหาการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านพลังงาน การตรวจสอบพลังงานที่มีประโยชน์แสดงปริมาณว่าแต่ละแผนกใช้พลังงานมากน้อยเพียงใด และจะช่วยระบุเวลาที่ใช้สูงสุดตลอดทั้งปี

3. จัดตารางการใช้เครื่องจักรอย่างมีกลยุทธ์ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการตรวจสอบพลังงานของโรงงาน พิจารณาจากเครื่องจักรที่ต้องใช้พลังงานมากที่สุดในการทำงาน ถ้าเป็นไปได้ให้จัดตารางการเดินเครื่องของเครื่องจักรเหล่านี้นอกเวลาที่มีการใช้พลังงานสูงสุด ช่วงเวลาที่มีการใช้สูงสุดอาจเป็นส่วนประกอบสูงสุด 30% ของการผลิตในโรงงาน จากใบเสร็จสาธารณูปโภครายเดือน

4. จัดตารางปิด และเปิดการทำงานจัดตารางการปิดการทำงานชั้นการผลิต ซึ่งเครื่องจักรทุกเครื่องจะถูกปิดเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ในช่วงสุดสัปดาห์ หรือช่วงที่พนักงานทั่วไปเลิกงาน) จะสามารถลดการใช้พลังงานทางอุตสาหกรรมได้อย่างยิ่ง คุณจำเป็นต้องตรวจสอบช่วงเวลาปฏิบัติงานที่มีการใช้สูงสุด เพื่อทราบว่าจะจัดตารางปิดเครื่องจักรตอนไหน

5. ประเมินระบบอากาศอัดสำหรับการรั่วไหลการรั่วไหลสามารถเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ และการแก้ไขสามารถทำให้คุณตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดได้อย่างทันที มีหลายวิธีในการระบุหากเกิดการรั่วที่ระบบเช่น การดำเนินการตรวจสอบการรั่วของระบบอากาศ สาเหตุทั่วไปในการรั่วได้แก่การไม่มีการปิดผนึก หรือการเชื่อม, ท่อ และสายยางหลวมและวัตถุเสื่อมสภาพ การแก้ไขการรั่วให้ถูกต้องอาจจะใช้วิธีง่ายๆเช่นการทำให้รอยต่อแน่นขึ้น หรือเปลี่ยนอะไหล่รอง ขึ้นอยู่กับสาเหตุ อย่าลืมว่าการรักษาอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานอยู่ในภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อการประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม

6. จัดการตรวจสอบระบบปรับสภาวะอากาศระบบปรับสภาวะอากาศมีหน้าที่ในการรักษาคุณภาพของอากาศ และให้ความสบายในชั้นของการผลิต นอกจากนี้ยังใช้งานพลังงานโดยรวมของทั้งตึกเกือบ 52% ตัวแปรต่างๆในการสั่งการว่าระบบปรับสภาวะอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนประกอบด้วย การออกแบบระบบ, วิธีการปฏิบัติการ และการบำรุงรักษา การจัดการตรวจสอบระบบปรับสภาวะอากาศจะทำให้มั่นใจได้ว่าโรงงานของคุณจะได้รับประโยชน์จากระบบนี้ได้อย่างมากที่สุด ใช้เวลาในการจัดการการบำรุงรักษา หรือพิจารณาในการเปลี่ยนระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดจากการตรวจสอบเป็นหลัก


แหล่งที่มา :
https://www.nist.gov/blogs/manufacturing-innovation-blog/7-tips-reduce-energy-costs
https://blogs.constellation.com/energy-management/6-ways-manufacturers-can-reduce-industrial-energy-costs

03worldkogyothai.com

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

DESIGN by

ALL RIGHTS RESERVED @2017-2022  World Kogyo (Thailand) Co.,Ltd.​