สอบถามเพิ่มเติม


ประโยชน์ของประตูอุตสาหกรรมความเร็วสูงในการควบคุมอุณหภูมิและพลังงาน​​

สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของอาคารส่วนใหญ่ คือการควบคุณอุณหภูมิในอาคารให้คงที่ เพราะอุณหภูมินั้น มีผลกระทบโดยตรงต่อ  อาหาร ยา สินค้าภายในร้านค้าขายปลีก รวมไปถึงอัตราการใช้พลังงานของอาคารอีกด้วย ซึ่งการควบคุมอุณหภูมินั้นจะต้องลงทุนอยู่พอสมควร และประตูอัตโนมัติประหยัดพลังงาน ก็เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอันหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราควบคุมการไหลเวียนของอากาศได้ดีขึ้น ข้อดีที่เห็นได้ชัดของอุปกรณ์ชนิดดังกล่าวคือ ยิ่งคุณควบคุมปริมาณการไหลเวียนของอากาศร้อนและเย็นที่เข้าออกจากอาคารได้มากเท่าใด ก็จะส่งผลทำให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น และนั่นจะส่งผลโดยตรงต่อบิลค่าไฟฟ้าที่เราใช้นั่นเอง

ปัจจุบัน ระบบที่นิยมใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ คือระบบ HVAC แต่ก็มีหลายอาคารที่ลองใช้วิธีอื่น ๆ อย่างเช่น เครือข่ายของพัดลมความเร็วต่ำจำนวนมาก (HVLS) หรือการกั้นเขตอากาศร้อนหรือเย็นด้วยกำแพงม่านเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้ในระดับหนึ่ง และนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธี ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือ การติดตั้งประตูอัตโนมัติแบบอุตสาหกรรมให้กับอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน

ประตูแบบทั่วไป
ประตูแบบทั่วไป คือประตูที่ต้องใช้แรงของผู้ใช้งานในการผลัก หรือดึง ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปตั้งแต่ในอาคารทั่วไปจนถึงอาคารระดับอุตสาหกรรม และต้องปิดเอง (เว้นเสียแต่จะมีโช้คประตูไว้) ประตูระบบนี้หลายๆ ครั้งที่อาจจะไม่ได้ปิดหรือปิดไม่สนิท เนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ หรือเกิดจากการปิดประตู การที่ถูกเปิดค้างไว้แบบนั้นทำให้เกิดการไหลออกของอากาศอยู่ตลอดเวลา และนั่นจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมาก ในการควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารเนื่องมาจากการรั่วไหลของอากาศ

ประตูอัตโนมัติ
ประตูอัตโนมัตินั้นถูกออกแบบมาให้เปิด-ปิดอัตโนมัติเพื่อควบคุมการไหลออกของอากาศได้ดีขึ้น เช่น ประตูแบบเลื่อนและแบบผลัก-ดึง ตั้งแต่แบบทั่วไปจนถึงระดับที่ใช้ในการอุตสาหกรรม บางแห่งที่พบอาจมีการติดตั้งระบบเซนเซอร์ไว้ตรงบริเวณเหนือประตู โดยระบบเซนเซอร์ดังกล่าวจะทำการตรวจจับการเคลื่อนไหวและเปิดปิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดพลังงาน และประตูหมุนนั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพราะเสมือนมีการปิดอยู่ตลอดเวลา ประตูอัตโนมัติบางชนิดอาจจะเสริมวัสดุ ฉนวน หรืออื่น ๆ เพื่อลดการไหลผ่านของอากาศ และเพิ่มการเปิดปิดอย่างรวดเร็ว อันจะทำให้ลดระยะเวลาที่จะเสียพลังงานไปได้

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในคลังเก็บสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลานั้น สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระบบคือ การที่ต้องรอให้ประตูเปิดนานเกินไป ดังนั้น ประตูที่สามารถเปิดปิดได้อย่างรวดเร็วอย่าง ประตูไฮสปีด นอกจากจะช่วยทำให้ระบบต่าง ๆ ไม่ต้องเสียจังหวะในการรอแล้ว ข้อดีคือ ยังเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ลดพื้นที่ที่ไม่จำเป็น และลดโอกาสที่จะมีผู้บุกรุกที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาได้อีกต่างหาก  หากปัจจุบันประตูในอาคารของคุณนั้นยังไม่ได้มาตรฐาน แนะนำให้ลองเปลี่ยนเป็น ประตูไฮสปีด ดู เพราะประตูเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น หากคุณต้องการที่จะพัฒนาทั้งด้านการประหยัดพลังงานและควบคุมอุณหภูมิแล้ว ประตูไฮสปีด เป็นทางเลือกที่ดีให้กับอาคารหรือโรงงานของคุณ

ควบคุมอุณหภูมิและความสะดวก
ลองนึกภาพตาม หากคุณอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก โดยมีสภาพแวดล้อมที่แออัดและระบบควบคุมอุณหภูมิที่ไม่คงที่ การที่อาคารมีอุณหภูมิเช่นนั้น นอกจากจะทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัด ยังอาจส่งผลต่อทั้งสุขภาพและงานได้ หลายองค์กรพยายามที่จะควบคุมอุณหภูมิความร้อน-เย็นในพื้นที่ส่วนใหญ่ หรือบางองค์กรก็ติดตั้งให้ครอบคลุมบริเวณทั้งหมด เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บวัตถุดิบ หรือเพื่อประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ สำหรับสินค้าขององค์กร นอกจากนี้การติดตั้งประตูที่สามารถเปิดปิดได้อย่างรวดเร็วอย่าง ประตูไฮสปีด จะช่วยลดความแปรปรวนของอุณหภูมิได้แล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลกระทบของเสียงจากเครื่องจักรที่ดังเกินไป ที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานจากการฟังอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย  

ประหยัดพลังงาน
การติดตั้ง ประตูอุตสาหกรรม ประตูโรงงาน ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยในการควบคุมอุณหภูมิได้ดี ช่วยลดประมาณการใช้พลังงาน เพราะส่วนมากในอาคารใหญ่ต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องมีทางเข้า-ออกที่ใหญ่ ซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีอากาศไหลออกได้มากตามไปด้วย ดังนั้นการติดตั้งประตูที่มีความเร็วสูง อย่าง ประตูไฮสปีด จะช่วยลดระยะเวลาที่อากาศจะไหลออก และจะทำให้อุณหภูมินั้นยังคงตัวอยู่ได้มากขึ้น ซึ่งหากต้องการที่จะให้ได้ผลมากที่สุด ควรใช้กับทั้งทางเข้าออกสู่ภายนอกอาคารและภายในอาคารเองด้วย

ลดมลภาวะ
เนื่องจากพื้นที่ทำงานอุตสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่จะมีทั้งมลภาวะทั้งทางเสียงและอากาศ สิ่งปนเปื้อน อีกทั้งยังมีความเสี่ยง จากสัตว์หรือแมลงที่ไม่พึงประสงค์ (สำคัญมากกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร) ซึ่งประตูความเร็วสูง หรือประตูไฮสปีด จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะลดความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านั้นได้

มีความคงทนสูง
จากการวิจัยประตูความเร็วสูงหรือ ประตูไฮสปีด อย่างต่อเนื่อง สินค้าใหม่ๆ ถูกพัฒนาให้มีความคงทนมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายระบุไว้ว่า ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบและทำให้แน่ใจว่า ประตูอุตสาหกรรม ประตูโรงงาน ทั้งภายในและภายนอกอาคารนั้นจะต้องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากตรวจพบว่าประตูโรงงาน ประตูอุตสาหกรรม ประตูPVC  เริ่มมีอาการขัดข้องแล้ว การเลือกที่จะติดตั้งประตูความเร็วสูง หรือ ประตูไฮสปีด เข้าไปแทนที่  จะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้คุณและองค์กรสามารถประหยัดเงินได้ในระยะยาว เพราะ ประตูไฮสปีด เหล่านี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานได้ดีกว่ามาตรฐานทั่วไป อีกทั้งยังมีความคงทนที่มากขึ้นรองรับอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว

บทสรุป
ากคุณต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ให้กับบริษัทหรือองค์กร เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงหรือ ประตูไฮสปีด ซึ่งเราเป็นผู้ผลิตและนำเข้า ประตูอุตสาหกรรม ประตูโรงงาน ประตูPVC ที่มีประสบการณ์ ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด เรามีตัวเลือกที่หลากหลายให้ได้พิจารณา ทั้งรูปแบบแนวตั้ง แนวขวาง จนไปถึงม่านหรือพลาสติกใส ประตูความเร็วสูง หรือประตูไฮสปีด สามารถปรับตั้งในหลายรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถออกแบบเพื่อให้ใช้ในกิจการต่าง ๆ ได้อย่างลงตัวตามงบประมาณ  

แหล่งที่มา :
http://blog.assaabloyentrance.com/energy-efficient-entrances-are-key-for-effective-energy-saving.
https://homebusinessmag.com/blog/technology-blog/advantages-high-speed-industrial-doors-business
https://www.achrnews.com/articles/139654-controlling-temperature-and-curbing-energy-costs-with-hvls-fans-fabric-curtain-walls05-06-worldkogyothai_com_(kek)

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

DESIGN by

ALL RIGHTS RESERVED @2017-2022  World Kogyo (Thailand) Co.,Ltd.​