สอบถามเพิ่มเติม
Always New Technology


Always New Technology

เมื่อเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีขึ้นทุกๆวัน  Internetof Things (IoT) เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตภายในบ้าน หรือที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อสร้างโอกาสในการผลิตเพิ่มมากขึ้น  และตอบสนองให้ตรงตามความต้องการในยุคของดิจิทัล

Internet of Things หรือ IoT คืออะไร
คือการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตการเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานต่างๆ ได้ง่ายขึ้นพูดง่าย ๆ ก็คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างง่ายดายและสามารถสั่งการเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ          

นอกจากนี้แล้วยังมีระบบคลาวด์ที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านออนไลน์ โดยที่เราสามารถควบคุมหรือกำหนดความเป็นส่วนตัวและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาซึ่งในขณะนี้ ทาง เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัดได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของเทคโนโลยี IoT จึงได้ร่วมพัฒนา กับ Yuri นักพัฒนาระบบ ซอพแวร์เพื่อที่จะดำเนินการทำระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เร็วๆนี้
ติดตามกันได้นะคะ

#Hi-speedsheet shutter 
#Worldkogyo

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่Call Center 093-150-0099​
https://www.facebook.com/Rollway.central

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

DESIGN by

ALL RIGHTS RESERVED @2017-2022  World Kogyo (Thailand) Co.,Ltd.​