สอบถามเพิ่มเติม

เปิดตัว YURI TECHNOLOGY & DEVELOPMENT อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด​


YURI TECHNOLOGY & DEVELOPMENT​


บริการให้คำปรึกษาและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง​


เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร​


รักษาความปลอดภัยของข้อมูล​

รับพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ภายในองค์กร , Website , Application mobile IOS & Android ออกแบบ hardware iot ต่างๆ เพื่อจัดการ Database จัดการด้านข้อมูลและช่วยพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรสมัยใหม่ แก่บริษัทต่างๆ ให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นในยุคปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาระบบ Software ภายในองค์กร ออกแบบระบบ Hardware ในยุค IOT , COT , Martech และTechnology For Humanity ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

DESIGN by

ALL RIGHTS RESERVED @2017-2022  World Kogyo (Thailand) Co.,Ltd.​